PTT personel alımı! Türkiye geneli 55 bin kişi işe alınacak

PTT personel alımı ilanı ile karşımıza çıktı! 81 ilde gerçekleşecek olan alımlarda 55 bin kişi istihdam edilecek. Başvuru şartları resmen duyuruldu.

PTT personel alımı! Türkiye geneli 55 bin kişi işe alınacak

PTT iş arayanlar için müjdeyi verdi! PTT personel alımı gerçekleştiriyor. 55 bin kişinin işe kabul edileceği belirtildi. Genel şartlar belli oldu.

PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı yapılacak mı, şartları neler? soruları sık sık gündeme gelen konu başlıklarından oluyor. Geçtiğimiz yıllarda 55 bin personel alımı yapılmıştı. PTT çalışmak isteyen binlerce kişi bu sebeple araştırmalarına başladı.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Net bir bilgi geldiği zaman haberimizin içerisine eklenecektir.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.