OGM Binlerce İşçi Almak İçin İlan Verdi! OGM Personel Alımı Şartları Kasım 2022

OGM'nin personel alımına dair verdiği iş ilanı dikkat çekti. Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen hamle sonrasında hangi pozisyonlarda çalıştırılacağı da merak konusu haline geldi. Başvuru şartlarıyla birlikte başvuruların nasıl yapılacağı da açıklandı.

OGM Binlerce İşçi Almak İçin İlan Verdi! OGM Personel Alımı Şartları Kasım 2022

Orman Genel Müdürlüğü personel ilanı Resmi Gazete aracılığıyla yayımlandı. İtfaiyeci, orman işçisi, aşçı, elektrik bakımcısı ve bahçıvan gibi pozisyonlarda toplamda 5 bin kişi işe kabul edilecek. OGM'nin işçi alımındaki şartları ile birlikte pozisyonlar da duyuruldu. Öte yandan nereden başvuru yapabileceğiniz sorusu da yanıt buluyor. Son zamanların en geniş kapsamlı işe alımlarından birinin gerçekleşmesi muhtemel.

OGM İşçi Alım Kadro Bilgisi

OGM tarafından yayımlanan duyuruda "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır" denildi.

OGM İşçi Başvuruları Nereye Yapılacak?

OGM personel alımı için Açık iş ilanları Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklar.

OGM Personel Başvuru Şartları

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.