Adalet Bakanlığı personel alımı: Geç başvuru süreci başlıyor

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımladı. Bakanlık 500 kişilik icra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarında yapacağı alımlara ilişkin geç başvuru sürecini yarın başlatıyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı: Geç başvuru süreci başlıyor

Adalet Bakanlığı memur alımı ilanı ile karşımıza çıktı! Adayların sınav ile başvuruda bulunabileceği ilanda 500 kişi işe kabul edilecek.

Adalet Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı. ÖSYM de başvuru ekranı açıldı. 500 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI İCRA SINAVI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Adalet Bakanlığı, 500 İcra ve İcra Müdür yardımcısı kadrosuna alım yapacak. Adaylarda KPSS şartı bulunmazken başvuru işlemleri 10-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında başvuru yapmayan adaylar 24 Kasım geç başvuru gününde başvurularını kuruma iletebilir.

ADALET BAKANLIĞI İCRA SINAVI SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için başvuru alımları 10 Kasım Perşembe günü başladı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM AİS ekranından veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor.

ADALET BAKANLIĞI İCRA SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM'den yapılan açıklamada son başvuru tarihi 16 Kasım Çarşamba günü olarak belirtildi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

İCRA SINAVI NE ZAMAN 2022?

Başvuru şartlarını taşıyan ve müracaatları olumlu değerlendirilen adaylar Adalet Bakanlığı personel alımı için sınavlara katılacak. Takvime göre sınavlar 25 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da iki farklı sınav merkezinde yapılacak. Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Sınav toplam 105 dakika sürecek.