Adalet Bakanlığı yüzlerce memur alımı yapıyor!

Adalet Bakanlığı 500 memur alımı yapacak. Başvuru tarihleri belli oldu. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımları için başvuru şartları açıklandı.

Adalet Bakanlığı yüzlerce memur alımı yapıyor!

Adalet Bakanlığı 500 memur alımı gerçekleştiriyor. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre çok sayıda memur istihdam edilecek. İş arayan vatandaşlar için benzersiz bir fırsat doğdu! Başvuru şartları, müracaat tarihleri gibi tüm merak edilenler resmen duyuruldu. Gerekli bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı 500 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alacak

KPSS-B memur alımı ilanı detaylarına göre 500 kişi istihdam edilecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımları yapılacacak. Başvurular 10 Kasım - 24 Kasım arasında gerçekleşecek. Başvuruları kaçıran adaylar için ise 24 Kasım'a kadar ek süre tanınacak.

Adalet Bakanlığı memur alımları çok yakında başlayacak. Adayların 10 Kasım'dan itibaren başvuruda bulunabileceği ilanın tüm detayları netlik kazandı. Başvuru yapmak isteyenler için belirlenen şartlar ise şu şekilde açıklandı:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
  • Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
  • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.