Adli Tıp Kurumu Personel Alım Gerçekleştirilecek! Alım İçin Sınava Girip Başarılı Olmanız Yeterli

Adli Tıp Kurumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi çerçevesinde 19 memur alımı yapacak.

Adli Tıp Kurumu Personel Alım Gerçekleştirilecek! Alım İçin Sınava Girip Başarılı Olmanız Yeterli

Başvurular 15 Ocak 2023 tarihine kadar alınacak. Alım işlemi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecektir. Alım için yapılacak sınavda, Ek-1'de yer alan yer, unvan, nitelik ve özel şartlar göz önünde bulundurulacak.

Adli Tıp Kurumu Personel Alım Şartnamesi

Türkiye'deki Adli Tıp Kurumu'nda çalışmak için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlar sonucuna göre personel alımı yapılacaktır. Bu sınavlara, 2022 yılı KPSS puanı en az 70 olan adaylar başvurabilecektir ve başvuruda bulunacak adayların Adalet Bakanlığı'nın belirlediği şartları ve bu ilanın 4. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Sözlü sınavlar için, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, her kadro için duyurulan kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır. Başvuruda bulunacak adayların, genel şartlar ve Ek-1'de belirtilen özel şartları da taşıması gerekmektedir.

Adli tıp, teknik olarak suç işleyen, suçların nasıl ve kimler tarafından işlendiğini ortaya koyan ve suçluların tanımını netleştiren tıbbi sorulara cevap arayan adli bilim dalıdır. Adli tıp nedir sorusuna en kapsamlı açıklama Yaralanma, ölüm veya hukuki sonuçların adli soruşturmalarında, olaydan etkilenen mağdur, şüpheli ve üçüncü şahısların sağlık durumlarının kayıt altına alınması. Olan bitenin tıbbi yönünün aydınlatılması için koruma ve bu konudaki haklarını güvence altına almak. Adli tıpta uzmanlaşan kişiler, soruşturma ve raporlama konusunda sektöre özel eğitim alırlar. Adli olayın doğasına bağlı olarak, adli raporları ya tek başımıza ya da diğer sektör uzmanlarıyla işbirliği içinde hazırlarız. Adli tıp raporunun kendi şubeniz tarafından düzenlenmesi zorunlu değildir. Olaya bağlı olarak, diğer profesyoneller, diş hekimleri veya genel pratisyenler de genel tıp veya kendi sektörlerindeki konularda raporlar yazabilirler.

Türkiye'de adli tıp ne zaman başladı? Türkiye'de adli tıbbın tarihsel gelişimi çok iyi çalışılmamış olsa da eski Hitit yazıtlarında hukuki ifadelere ve kurallara rastlanmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde tıbbi kodların var olduğu bilinmektedir.

Adli tıp, Türkiye tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında tıp fakültelerinin kurulmasıyla başlamıştır. Bu okulda Viyana, Avusturya'dan Dr. Charles Ambroise Bernard, 1841'de "Tıbbi Kanuni" adıyla ilk adli tıp kursunu vermeye başladı. Sultan II. Bernard'ın isteği üzerine 1843'te Abdül Mesit, ölü Hıristiyanların teşrih ve otopsisine izin veren bir ferman çıkardı, böylece ilk otopsi kafasına bir sopayla ölen bir işçinin cesedi üzerinde yapıldı. O zamanlar dini nedenlerle Müslümanların cesetlerini parçalamak yasaktı ve günah olarak görülüyordu.