Gaziantep Üniversitesi 4/B personel alımı! En az ortaöğretim mezunları başvurabilecek

Gaziantep Üniversitesi çok sayıda personel alımı yapıyor! Farklı pozisyonlarda gerçekleşen alımlarda en az ortaöğretim mezunu bireylerin değerlendirileceği açıklandı.

Gaziantep Üniversitesi 4/B personel alımı! En az ortaöğretim mezunları başvurabilecek

Gaziantep Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı yapıyor. Toplamda 15 kişinin istihdam edileceği ilanda 2020 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacak.

Üniversiteye çok sayıda farklı pozisyonda alım gerçekleştirilecek. Temizlik destek personeli, büro personeli, sağlık personeli, sağlık teknikeri ve diyetisyen pozisyonlarında alımlar sağlanacak. En az ortaöğretim mezunları başvuruda bulunabilecek.

Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvuru şartları

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

5. 657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

1 - Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2 - 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları içim KPSS P94) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

Gaziantep Üniversitesi bugün itibarıyla başvuruları açtı. 13 Ekim tarihine kadar devam edecek olan başvuruların şahsen yapılacağı bildirildi. Kargo ya da posta aile yapılan başvuruların ise geçersiz olacağı açıklandı.