Giresun Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu personel alımı başladı!

Giresun Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı yapıyor. Yedi kişinin istihdam edileceğ iilanın tüm detayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

Giresun Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu personel alımı başladı!

Giresun Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı verdi. Toplamda yedi kişinin istihdam edileceği ilanda hem erkek hem de kadın adaylar için farklı pozisyonlarda alımlar yapılacak. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alnıarak alımlar gerçekleştirilecek. İlanın tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Giresun Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre destek personeli, sağlık personeli, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında alımlar gerçekleştirecek. Merkez yerleşke, Şebinkarahisar yerleşkesi, Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu, Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde görev yapılacak.

Rektörlüğün açıkladığı başvuru şartları şu şekilde duyuruldu:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak
ve belgelendirmek.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

Başvuru tarihleri

Rektörlüğün açıkladığı bilgilere göre adaylar için duyurulan son başvuru tarihi bugün! Dolayısıyla henüz başvuruda bulunmayan adayların bir an önce belgelerini iletmeleri gerekiyor. Sonuçların ilan edileceği tarih ise 11 Ekim olarak açıklandı. Adaylar şahsen ya da posta yoluyla başvuruda bulunabilirken; başvuru esnasında istenilen belgeler ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
  • 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
  • Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
  • Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
  • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
  • Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya Muafiyet Belgesi.
  • Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
  • Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.