Hazine ve Maliye Bakanlığı yüksek maaşla 50 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yapıyor. İstanbul ve Ankara illerinde toplamda 50 kişinin istihdam edileceği iş ilanı resmen yayımlandı. Başvurular açılırken, müracaat koşulları da belli oldu...

Hazine ve Maliye Bakanlığı yüksek maaşla 50 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere Kamu Personeli alımı yapılacağı ilanı yayımlandı! Bakanlığın yayımlamış olduğu güncel iş ilanına göre 12.430 TL maaşla 50 Kamu Personeli alacak. Söz konusu ilanın başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre alımlar Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı kadrosuna gerçekleştirilecek. İstenilen niteliklere sahip ve belirlenen süreler içerisinde ilana müracaat eden adaylar arasından alımların gerçekleştirileceği belirtildi.

Giriş Sınavı Müracaat Koşulları Neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış iş ilanına başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinde belirtilmiş olan genel şartlara haiz olmaları isteniyor.

Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

hazine-3.jpg

Asgari 5 yıllık Lisans eğitimi veren üniversitelerin, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, İletişim Fakülteleri ile diğer fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışında bulunan öğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P1, P2, P3, P4, P12, P13, P14, P18, P19, P23, P24, P44 veya P48 puan türlerinden asgari 75 puan almış olmak.

Giriş sınavı son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az C seviyesinde puan almış olmak veya denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 puan aldığını gösteren belgeye sahip olmak.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak gerekiyor.

personel-10.jpg

Bakanlık İlanları Müracaat Süreci ve Tarihleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alımı iş ilanına müracaat edecek adayların, 16 Ocak ile 27 Ocak 2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı resmi internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor. Şahsen, Kargo veya Posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Alımı yapılan personeller Ankara ve İstanbul şehirlerinde görev yapacaklar.