Kültür Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı yapıyor! Yurt dışında görev alacak çalışanlar aranıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı ilanı ile karşımıza çıktı. Bakanlık yurt dışında çalışmak üzere çok sayıda kişiye istihdam fırsatı sağlayacak. KPSS şartı olmadan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Kültür Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı yapıyor! Yurt dışında görev alacak çalışanlar aranıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce gelmiş olan memur alımı ilanına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Devlet Memuru alımı ilanı yayımlandı. Bakanlık bu yönde resmi ilan yayımlamış olup detayları adaylarla paylaştı.

Yurtdışına Memur Alımı Yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Eylül 2022 tarihi ile yayımlanan karar ile yürürlüğe giren Yurtdışı personeli alımı kararı sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığıda geç kalmadan Yurt Dışında görevlendirilecek Memur Alımı yapacak.

kultur.jpg

Başvuru İçin Adaylardan hangi Şaertlar Aranacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı memur alımında adaylardan genel olarak ve Özel olarak,

a) Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

d) Öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40 yaşını tamamlamamış olmak,

e) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

f) Lisansüstü öğrenim için yurt dışında gönderilecek personelin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır. Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir yabancı dil belgelerinin, son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

g) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,

şartları aranır. Ayrca söz konusu alımlarda adayların özel olarak belirtilen nitelikleri de sağlıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda GİH, TİH ve AH sınıfında çaışanları ifade etmektedir. Adayların bu sınıflardan beliritlen özel nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir.

kutuphane-5.jpg

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı memur alımı için başvuru süreci başladı. En geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gereklidir. Başvurular sadece Kariyer adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.