PTT açıkladı! 81 ilde 55.000 personel alımı yapılıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü iş arayan vatandaşlara müjdeli haberi paylaştı. PTT'den gelen açıklamaya göre çok yakında 55.000 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları hakkında bilgi verildi.

PTT açıkladı! 81 ilde 55.000 personel alımı yapılıyor

PTT iş arayanlar için müjdeyi verdi! PTT personel alımı gerçekleştiriyor. 55 bin kişinin işe kabul edileceği belirtildi. Genel şartlar belli oldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, güncel ihtiyaçlar oluşması durumunda, farklı kadrolarda personel alımı için ilanlar açmaya ve alımlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, son dönemde 55.000 personel alımı yapılacağına dair iddialar çok sık konuşuluyor. İddialar sonrası, iş başvurusunda bulunmak isteyen ve alımın açılmasını bekleyen kişiler heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyorlar.

PTT Personel Alımı Ne Zaman Başlayacak?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 55.000 personel alımı yapacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. İddialar henüz doğrulanmazken, ilerleyen süreçte olası bir alım için aranacak şartlar da merak ediliyor.

PTT Personel Alımı Şartları

Güncel alımlara dair henüz bir duyuru yapılmasa da PTT’nin yaptığı alımlarda aradığı genel şartlar şu şekilde:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.