PTT personel alımı başlıyor! 81 ilde alım yapılacak

PTT'den beklenen duyuru geldi. PTT personel alımı ne zaman başlıyor? Konuya ilişkin tüm ayrıntılar ortaya çıktı. Başvuru şartları belli oldu.

PTT personel alımı başlıyor! 81 ilde alım yapılacak

PTT personel alımı ilanı ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları açıklandı.

PTT’nin personel alımı yapacağı uzun zamandır gündemde yer alırken kamuda görev yapmak isteyen binlerce aday tarafından PTT personel alımları bekleniyor. Bu noktada personel alımı başvuru şartları özellikle araştırılıyor. PTT personel alımına ilişkin kurum tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak personel alım ilanı yayımlandığında adaylarda aranacak olan genel şartlar belli oldu. Ayrıca kadro dağılımına göre adaylarda özel şartlar aranacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Konu ile ilgili olarak PTT personel alımında aranacak olan genel şartlar şöyle paylaşıldı:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PERSONEL ALIMI SINAV KONULARI

PTT işçi alımlarında adaylar yazılı sınava girdiği bildirildi. Bu noktada sınav konuları da paylaşıldı. İşte konular:

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türkiye Coğrafyası

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

Ölçme becerisi