Resmi Gazete'de yayımlandı! Aile Bakanlığı personel alımı başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı verdi. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan bilgilere göre toplamda 25 kişi istihdam edilecek. Başvuru şartları resmen duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Aile Bakanlığı personel alımı başladı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın merkez teşkilatına atanmak üzere Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 25 kamu personeli alımı yapılacağı Resmi Gazete ve bakanlık internet sitesinde yayınlandı. 9 Ocak 2023 Pazartesi günüden itibaren başvurular alınmaya devam ediyor.

Kamu Personeli Alımı Katılım Şartları

4 yıllık üniversitelerin inşaat mühendisliği veya maden mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

T.C. vatandaşı olmak ve Devlet Memurları Kanunu içeriklerine sahip olmak.

Kamu Personeli Seçme Sınavının 2021 veya 2022 yıllarında düzenlenmiş olan sınavlardan en az birine katılmış olmak.

2022/11/27/personel-10.jpg

Askerlik çağında olan erkek adayların çalışma hayatını etkileyecek şekilde askerlik ilişkisinin bulunmaması.

01.01.2023 tarihi için hesaplandığında 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Çalışma uzmanı yardımcısı alım işlemlerinde KPSS sınavının P3 puan türü dikkate alınacaktır. Ancak başvuru için minimum bir KPSS puanı belirtilmemiştir.

Öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan adayların, YÖK’ten denklik belgesine sahip olmaları ve bu belgeyi başvuruları sırasında sunmaları istenmektedir.

Her adayın kendine ait özgeçmişini sunması gerekmektedir.

Personel Alımı İlan Başvurusu için Belirlenen Tarihler

9 Ocak 2023 Pazartesi günü kabul edilmeye başlanan başvurular, 3 Şubat 2023 Cuma gününe kadar kabul edilmeye devam edecektir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar sadece bu ilana özel olarak açılan iş başvuru ekranı üzerinden başvurularını iletebilmektedirler. İş Başvuru ekranına erişim ise Kariyer Kapısı ve üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adımlarının izlenmesi ile olmaktadır.

2022/12/07/personel-2.jpg

Sözlü Sınav Konuları ve Puan Dağılımı Nasıl Olacak?

Adayların kendi mezun oldukları bölümlerine ilişkin mühendislik ve teknik konular, ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili sorular sorulacaktır. Bu alandaki tam puan 50 olacaktır.

Teknolojik gelişmelere ve bilimsel açıklığa dayalı soruların tam puanı 10, Genel kültür ve genel yetenek sorularının tam puanı 10, Özgüven ve ikna kabiliyetine verilecek tam puan 10, Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu ile temsil edebilme özelliğine verilecek tam puan 10, Konuları kavrama, özetleme, ifade etme ve muhakeme edebilme yeteneği için ise tam puan 10 Olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.