TED Üniversitesi Personel Alımı Yapacak! Son Başvuru 23 Ocak

TED Üniversitesi, "2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" gereğince öğretim üyesi pozisyonunda 9 adet akademik personel alımı yapacaktır.

TED Üniversitesi Personel Alımı Yapacak! Son Başvuru 23 Ocak

TED Üniversitesi, "2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" gereğince öğretim üyesi pozisyonunda 9 adet akademik personel alımı yapacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların "TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri" ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Oyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uyması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023'tür.

TED Üniversitesi, Türkiye'nin Ankara şehrinde bulunan bir üniversitedir. TED Üniversitesi, 1994 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir ve eğitim-öğretim faaliyetlerine 1995 yılında başlamıştır. Üniversite, fen ve mühendislik, sosyal bilimler, iletişim ve yönetim alanlarında farklı lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır.

TED Üniversitesi Personel Alımları

TED Üniversitesi, Türkiye'de bir üniversitedir. Öğretim elemanı ve elemanı alımı için bir ilan yayınlamış olabilir. Bu ilanda belirtilen koşulları sağlamanız gerekmektedir. Öğretim üyesi olmak için lisans veya doktora öğreniminizi öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede tamamlamış olmanız ve öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede öğretim elemanı olarak çalışmış olmanız gerekmektedir. Ayrıca yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az seksen beş puan almış olmanız ve askerliğini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Özgeçmişinizde yayınlarınız, öğretilen dersler, yönetilen doktora veya yüksek lisans çalışmaları gibi bilgileri içermelidir. Ayrıca üç referans vermeniz istenmektedir. Eğer bu koşulları sağlarsanız, TED Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak atanma şansınız olabilir.

Bu ilan, Türkiye'de bir üniversitede öğretim elemanı pozisyonlarına atanacak adaylar için belirlenmiş olan koşulları ve şartları açıklamaktadır. Bu koşulların birincisi, adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunda olmalarıdır. Bu şartlar, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında kullanılacak not sistemlerinin eşdeğerliğini belirtmektedir. Ayrıca, adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının denkliğinin onaylanmış olması gerektiği de belirtilmiştir. İkinci olarak, adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmaması gerektiği belirtilmiştir. Son olarak, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Bu şart, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veterinering hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar için geçerlidir. Bu kişilerin merkezi sınav şartı aranmaz.