Üniversiteye 4/B sözleşmeli personel alımı! Son başvuru tarihi yaklaşıyor

Bitlis Eren Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvuru şartları belli oldu. Son başvuru tarihi için ise oldukça sınırlı bir süre kaldı. İşte detaylar...

Üniversiteye 4/B sözleşmeli personel alımı! Son başvuru tarihi yaklaşıyor

Bitlis Eren Üniversitesi müjdeli haberi verdi! Rektörlük tarafından yapılan açıklamaya göre farklı pozisyonlarda çok sayıda personel alımı gerçekleştirilecek. En az ortaöğretim mezunlarının başvuruda bulunabileceği ilanda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.

4/B sözleşmeli personel alımları başladı

Bitlis Eren Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı başladı. Yapılan açıklamaya göre üniversiteye büro personeli, teknisyen, çözümleyici, sistem programcısı, destek personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi istihdam edilecek.

Bitlis Eren Üniversitesi personel alımı başvuru şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
  • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
  • KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
  • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

 Son başvuru tarihi yaklaşıyor

Biltlis Eren Üniversitesi personel alımı başvuruları açıldı. Adaylar 10 Ekim tarihine kadar yukarıdaki uygun pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir. Başvuruların değerlendirmesi ise en geç 20 Ekim'e kadar http://www.beu.edu.tr internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.